Някои не толкова приятни въпроси при преместване

Смяната на жилището може да бъде много приятна и вълнуваща, но организацията на самото преместване да ангажира сериозни ресурси. Въпреки огромното очарование и приятни емоции които обикновено предизвиква момента на смяна на жилището има и такива, за които по – рядко се мисли, но са от съществена важност.

  • Какво става с депозита?

Често при смяна на жилището под наем се изисква депозит или предплащане. Какво се случва с тях обаче, когато се напуска съответното място? Ако няма предварително написан официален документ това може да се уточни с хазяите. Дали сумата ще се възстанови в какъв период и по какъв начин е възможно да се изясни предварително. Възможно е той да бъде удържан като компенсация при нанесени щети в жилището. За предотвратяване на неприятни недоразумения и обвинения за нанесени повреди може да се снима жилището преди нанасяне и след напускане и по този начин да се потвърди или отхвърли обвинението.

  • Домашните любимци

Ако има домашен любимец или се планира наличието на такъв – консултацията с хазяите е напълно задължителна. Възможно е да се изисква допълнително заплащане за новия обитател на жилището или пък във входа да има уговорка по този въпрос, за която наемателите не са известени, и например всички са взели решение да не се допускат любимци. При преместване е абсолютно задължително коментирането на този факт с потенциалните наемодатели.

  • Почистването

Кой ще поеме почистването на новото и съответно старото място? При смяната на наемателите щателното почистване е напълно задължително. Дали това ще се направи от собствениците или трябва наемателя да се заеме с него? При напускане на старото жилище е добре то да се остави в добър вид и в този случай ангажирането на почистваща фирма е добър вариант. Същото може да се направи и с новото, ако разбира се това е възможно.

  • Промени по жилището

Много хора искат да създадат дом по свои собствен вкус и идея. Това не е възможно когато се живее в жилище под наем. При нужда от ремонт, поправка, желание за разместване или каквото и да било друго е необходимо да се направи консултация със собствениците. Най – добре е тези неща да се говорят предварително. При нужда от нови вещи кой ще ги заплати  хазяина или наемателя? Ако има нужда от спешен ремонт на апартамента или във входа за чия сметка ще бъде извършено това? Уточняването на подобни въпроси е от ключово значение за взаимното разбирателство и основа на добрите взаимоотношения между наемател и наемодател.

< Назад